Tel: 08-94 49 00

Mail: bio@bioclere.se

Din specialist inom avloppsvattenrening & slamhantering

Sedan 1986 har vi hjälpt kommuner, företag, samfälligheter, föreningar och många fler med gemensam avloppslösning och slamhantering.

Bioclere
Luktreducering
LÄS MER HÄR