Tel: 08-94 49 00

Sedan 1986 har vi jobbat mot samma mål. Att leverera de mest flexibla och stabila reningsverken på marknaden. 
 

Vår idé sedan start har varit att erbjuda våra kunder den mest stabila, flexibla lösningen på marknaden med ett fördelaktig LCC. (Life Cycle Costing =Livscykelkostnadsanalys). 

Resultatet efter många års erfarenhet av Svenska förhållanden blev en kombination av att ta reda på de verkliga förutsättningarna på plats och ett modulsystem där vi kunde komponera reningsverken efter förutsättningarna. Våra avloppsreningsverk skräddarsys efter platsen, vi har inga färdiga modeller för antalet personer. Alla platser har olika förutsättningar.

Som leverantör har vi  valt att vara med er genom hela processen. Byggnation, ansökan till kommun, projektering, konsultering etc. För att nå bästa slutresultat. Våra reningsverk är godkända i alla Sveriges kommuner och klarar långt över "hög skyddsnivå". 


 

Bioclere reningsverk,
 så fungerar det

Referenser

Drift & service