Tel: 08-94 49 00
Vi tar hand om anläggningen i egen regi, om ni inte vill.

Med över 30 års arbete inom avloppsvattenrening vet vi att det inte alla gånger är helt enkelt med ett eget reningsverk. Vi har därför valt att teckna serviceavtal alternativt tillsynsavtal i egen regi helt efter kundens önskemål. Somliga känner sig mer hemma på reningsverk, andra vill att vi tar hand om allt. 

I våra serviceavtal/tillsyningsavtal ingår kontroll av hela reningsverket. Vi kan även kontrollera eventuella komponenter utöver reningsverket som pumpstationer och efterpoleringssteg. Eventuella justeringar ingår.

Vid varje besök för vi servicenoteringar där mätarställning, inställningar, anläggningens tillstånd, ev. justeringar dokumenteras. Telefonsupport ingår alltid vid tecknande av serviceavtal/tillsynsavtal.  

Eventuella tillval som: kemikalier, vattenprov av ackrediterat labb, reservdelar och årsrapport är tillkommande kostnader.

Priser på serviceavtal/tillsynsavtal är individuellt beroende på vilken anläggningstyp och dess geografiska placering.

Avtalen tecknas årsvis utan uppsägningstid.

Hör av er till oss för mer info.