Tel: 08-94 49 00

MONOBELT® silbandspress
Patenterad design med låga driftkostnader

Monobelt® 
Är en unik silbandspress som är ensam i världen om att använda endast ett band. Konstruktionen är patenterad och framtagen för att hålla en mycket hög driftsäkerhet.
Resultatet är en anläggning med minimalt underhåll och låga underhållskostnader.
Ändå klarar Monobelt att producera höga Ts halter och hantera stora volymer (18-30% även mer beroende på slamtyp)

Monobelt finns i två utföranden, med eller utan slamförtjockaren
Scrudrain. Varför man i vanliga fall använder sig utav slamförtjockare är för att uppnå en högre torrhalt . Med slamförtjockare ökar man ungefär torrhalten från 0,5-3% till 5-15%.
 

Fördelar:

- Inga förkunskaper krävs
- Minskad kostnad för slamdisponering
- Lång livslängd på bandet, upp till 4 gånger längre än vanliga.
- Lägre investeringskostnader än motsvarande bandpressar
- Säker arbetsmiljö, rörliga delar är täckta med kåpor och driften är automatisk.
- Låg vikt, kräver inte något särskilt underlag.
- Kan hantera upp till 960m³ slam per dag
- Monobelt har eget reningssystem som tvättar  sig själv, vilken håller ner underhållet.
- Inbyggda sensorer som stoppar driften vid händelse av fel.
- Enheten är enkel att montera.
- Minskar volym upp till 30 gånger.
​Alla våra produkter kontrolleras och testas i fabrik innan leverans

Hur fungerar en Monobelt?

Slam från exempelvis ett slamlager pumpas in i systemet och in i förtjockaren som sitter i ovankant på systemet. Efter att slammet har förtjockats så rinner det med självfall in i silbandpressen där skiljeväggar ser till att slammet sprider sig likformigt över huvudfiltret för att få så bra avvattning som möjligt. När slammet har avvattnats går det oftast vidare till en container. Vattnet går ut i en rejektledning.

Underhåll

Monobelt är ett väldigt enkelt system att arbeta med då hela systemet drivs av en enda kontrollpanel. Man programmerar in hur man vill att systemet ska arbeta, vilka tidpunkter, vilka pumpar, vilka volymer, hur länge pumpar ska gå mm.


Enkel Rengöring

En stor fördel med Monobelt är att den innehåller en egen tvättsektion. Systemet innefattar automatisk rengöring med snabba jetmunstycken och sensorer. Dessa sensorer känner av om något tagit skada när systemet blivit rengjort.


Storlekar
Monobelt tillverkas i 6 olika storlekar. Se teknisk data på tabellen nedanför.