Tel: 08-94 49 00

Nedan har vi samlat några anläggningar som
Bioclere Svenska AB har fått förtroendet att leverera

Tjörn - Sundsbykile 
- byggd 2019
Renar avloppsvatten från villor/fritidshus 

Krav: Bod7 <15mg/l, Totalfosfor <0,5mg/l (Ptot)
Storlek: 200Pers.

Utförande: Slamavskiljare, 2 steg biologisk rening, utjämningstank, kemisk rening, 

Svalöv - Axelvold
- byggd 2020 
Renar avloppsvatten från villor/fritidshus 

Krav: Bod7 <10mg/l, Totalfosfor <0,3mg/l (Ptot)
Storlek: 400Pers.


Utförande: Slamavskiljare, utjämningstank, 2 steg biologisk rening, kemisk rening, UV,

Helsingborg - Svedberga
- byggd 2020
Renar avloppsvatten från villor/fritidshus 

Krav: Bod7 <10mg/l, Totalfosfor <0,3mg/l (Ptot)
Storlek: 100Pers.


Utförande: Pumpstation, Slamavskiljare, 2 steg biologisk rening, kemisk rening, UV, 

Mellanbergsvägen - Nacka - byggd 1984
Rena avloppsvatten från lägenheter


Krav: Bod7 <25mg/l, Totalfosfor <1,0mg/l (Ptot)
Storlek: 65Pers

Utförande: Slamavskiljare, biologisk rening, kemisk rening, täckdike

Bondeka - Eskilstuna
- byggd 2011
Renar avloppsvatten från villor/fritidshus 

 

Krav: Bod7 <10mg/l, Totalfosfor <0,3mg/l (Ptot)
Storlek: 150Pers.

Utförande: Slamavskiljare, 2 steg biologisk rening, kemisk rening, efterpoleringsdike.

Bergvik - Ekerö 
- byggd 2020
Renar avloppsvatten från villor Krav: Bod7 <10mg/l, Totalfosfor <0,3mg/l (Ptot)
Storlek: 200Pers.

Utförande: Slamavskiljare, 2 steg biologisk rening, kemisk rening.

Skilleby - Södertälje
- byggd 2007
Renar avloppsvatten från 
samfällighet


Krav: Bod7 <15mg/l, Totalfosfor <0,5mg/l (Ptot)
Storlek: 130Pers.

Utförande: Slamavskiljare, 2 steg biologisk rening, kemisk rening, täckdike

Dalbyhemmet - Uppsala
- byggd - 2006
Renar avloppsvatten från vårdhem, dagis och villor
 

Krav: Bod7 <8mg/l, Totalfosfor <0,2mg/l (Ptot)
Storlek: 150Pers.

Utförande: Slamavskiljare, 2 steg biologisk rening, kemisk rening, Dalbyviken.

Kärsö - Ekerö
- byggd - 2007
Renar avloppsvatten från privata fastigheter & ridhus

 

Krav: Bod7 <10mg/l, Totalfosfor <0,3mg/l (Ptot)
Storlek: 130Pers.

Utförande: Slamavskiljare, 2 steg biologisk rening, kemisk rening, UV-filter, Mälaren

Ribbingebäck - Uppsala 
- byggd 2015
Renar avloppsvatten från flyktingboende

 

Krav: Bod7 <10mg/l, Totalfosfor <0,3mg/l (Ptot)
Storlek: 195Pers

Utförande: Slamavskiljare, 2 steg biologisk rening, kemisk rening, täckdike

Jordanien - Amman
- byggd 2014
Renar avloppsvatten från kraftstation

 

Krav: Bod7 <25mg/l, SS <10mg/l
Storlek: 75Pers.

Utförande: Slamavskiljare, biosteg, eftersedimentering, UV-filter.

Östnora camping- Haninge - byggd 2014
Renar avloppsvatten från campingplats

 

Krav: Bod7  <10mg/l, Totalfosfor <0,3mg/l (Ptot)
Storlek: 180Pers

Utförande: Slamavskiljare (befintlig), 2 steg biologisk rening, kemisk rening, pumpstation, markbädd, Horsfjärden.