Tel: 08-94 49 00
Mail: bio@bioclere.se

SCRUFILTER®

- Kompakt mikrofiltrering med hög kapacitet
Scrufilter  är en kompakt enhet som är framtagen för effektiv mikrofiltrering.  Systemet är till för att reducera fina fasta partiklar. Behandling i Scrufilter gör att COD, BOD7, fosfor, nitrarer och andra ämnen minskas. Systemets hjärta är en filterduk som väljs efter de krav som kan vara allt från 20 - 30 - 40 -60 till 80 och 100 mikron (µ).

 

Fördelar:
- Klarar hög kapacitet.
- Billigt att byta filterduk.
- Systemet kräver inget specifikt underlag för installation.
- Finns olika filterdukar beroende på behandling
- Överfyllnadsskydd
- Fungerar till många olika områden inom vattenbehandling
- Filterduken backspolas vid gång 

Scrufilter modell FL03S FL06S FL06D
Trumma 1 x Ø 340mm 1 x Ø 600mm 2 x Ø600mm
Maxflöde
m3/h vid
40 mikron (µ)

 
15 30 60
Trumma kW
 
0,18 0,18 0,36
Tvättpump kW 0,75 0,75 1,10