Tel: 08-94 49 00

TeknoMix+
-Ger dig full kontroll över mixining av polymer. 

TeknoMix+ är en högpresterande mixer för inbladning av polymer. TeknoMix+ kan på många installationer och anläggningar vara helt avgörande för att nå ett resultat. På befintliga anläggningar kan TeknoMix+ spara på åtgången av polymer och ge stabilare flockar. En mycket uppskattad och yteffektiv mixer. Finns i TM080, 125, 150 och klarar upp till 200m3/tim.

Fördelar:
- 10 till 40% reduktion av polymerdoseringsmängd. 
- Ökar resultatet i förtjockningen från 0,5 till 3%
- Ökar resultatet i avvattningen från 1 till 5%
- Komplett konstruktion i AISI 304L = garanterar lång livslängd, anpassningsbar till varierande pH.
- Hög effektivitet vid svårare slam (tex. Väldigt tunnt slam) = flexibilitet. 
- Brett hastighetsregister = Möjlighet att hitta exakt rätt hastighet för perfekt mixning.
- Simpel och enkelt installation = Möjlighet att installera på befintliga anläggningar.
- Varvtalet ställs in via en potentiometer fixerad på mixern = Operatörvänligt. 
- Variation av varvtalet kan även ställas via MODBUS protokoll = Hög automatisering.
- Försumbart underhåll
- Automatisk vändning av impellerns rotation = förhindrar igensättning.
 - ​Alla våra produkter kontrolleras och testas i fabrik innan leverans

Tester med samma polymer och slam

            TeknoMix+ Vid                Endast statisk mixer

          50Hz = 1415 min-1

       TeknoMix+ vid                        TeknoMix+ vid                 50Hz  = 1415 min-1                25Hz = 700 min-1

Med hjälp av möjligheten att ställa in varvtalet (från 600 till 2000rpm) Går det att ändra storleken på flockarna och öka dräneringseffektiviteten samt öka hastigheten av dräneringsprocessen.